top of page

tantra massage voor vrouwen

Opgroeien met de Indische cultuur, deed mij al vroeg kennismaken met de bron van ayurveda en massage. Toen nog heel pril, maar nu voel ik op latere leeftijd dat ik echt een gave in mijn handen draag.

Al 20 jaar geleden kruiste het pad van tantra mij. Door verschillende ervaringen en opleidingen beleeft en verdiept die weg zich nog steeds. Tantra is dan ook voor mij een levenslang groeiproces die ik graag met jou als vrouw zou kunnen delen.

 

Wat kenmerkt mijn tantra?

Eerst en vooral is tantra bij elke practicer verschillend. Je kunt het vergelijken met een wegenkaart. Elke tantrika stippelt een bepaalde weg uit. Elke beoefenaar ervaart tantra volgens die uitgestippelde weg of via een aantal omwegen. Die mooie verrijking voor jezelf is een uniek cadeau.

 

Het tantrapad die ik bewandel is het pad via massage.

Het belangrijkste in mijn tantra is dat je je veilig kan voelen, je echt thuis voelen en dat in een omgeving van wederzijds vertrouwen.  Net daaruit groeit een andere vertrouwensweg die je in staat stelt om je te connecteren met je eigen lichaam, jezelf!

De tantramassage is een massage met yoga invloeden tussen ons waarbij we de universele energie , ook wel prana opwekken en vasthouden. Mijn massage is een zachte, levenskrachtopwekkende massage waarbij openheid, gave en overgave centraal staan.

 

Tijdens de sessie ontstaat lichamelijke aanraking.  Door de lichamelijke aanraking toon je jezelf en sta je open, maar het toont (on)bewust ook meteen je geslotenheid.  We ontmoeten schaamte, onvrijheid of gevoelens zoals angst. Het is juist ok, als die gevoeligheden en krachten er zijn. Kom dus ook gewoon af met die verlegenheid, schaamte, en weerstand. Nadien maakt net dit je juist een stuk vrij en het is juist dat verlangen om juist te openen die in jou leeft, niet?

 Tantra in het algemeen, en dus ook tantramassages bieden hiervoor een liefdevolle weg. De volledige sessie in onze ontmoeting zowel voor, tijdens en na de massage staat in het teken van ontwikkeling en verbinding tussen lichaam en geest.

Ik wil vooral diepgaand, liefdevol en hoopgevend met jou aan de slag. Durf dan ook te ontvangen en te leren zijn met het ‘nu’. Ik help je daarbij soms verbaal, soms non-verbaal als ik zie dat je het ‘nu’ even kwijtraakt.

 

Jouw rol als ontvanger is vooral ontvangend, rustend en genietend. Daarbij hoef je niet op mij te letten.

Hoe je het ervaart, daarvoor maken we ruimschoots de tijd in een napraatje.

Kortom, je mag genieten van en in de diepste stilte bij jezelf.

 

Doorheen de trage, zachte, prikkelende aanrakingen word je je gewaar van eigen wensen en grenzen. Ik heb respect voor ieders eigenheid.

 

Een tantramassage is kwetsbaar. Zowel het ontvangen als geven is een kwetsbare aangelegenheid. Ook voor mij is  dit steeds weer opnieuw een uitdaging. Ik wil namelijk in elk contact ten volle streven naar aanwezigheid tussen ons als vrouw. Zo kom ook ik mijn kwetsbaarheid tegen. Je eigen breekbaarheid voelen is dan ook het beste morele kompas op jouw levenspad. Daar wil ik met jou een fijn, zorgzaam en warmtevol moment van maken. Het doet mij afstemmen in zorgvuldigheid en het is net dat waar het bij mijn tantramassage om gaat. Die snaar van voorzichtigheid en zorgvuldigheid zo bespelen naar een harmonische verrijking van jouw innerlijk.  

 

Dit fantastische pad gaat uit van gelijkheid. Als mens/ vrouw zijn we beiden gelijkwaardig. Ik zal je dan ook zo respecteren. Ik vraag dan ook respect en stel dan ook graag duidelijk dat we beiden een andere rol vertolken. Ik ben de gever, jij bent de ontvanger.

 

Vaak kan een tantramassage/ ervaring helend werken bij mensen die “schade” opliepen. De collectieve wonde bij aanraken (of niet meer goed aangeraakt worden) kan zo groot zijn, zo onzichtbaar, maar steeds waarneembaar.  Onverwerkte ervaringen uit het verleden kunnen zo een belemmering vormen in de expressie van je vrouw-zijn.  De relatie met je eigen lichaam, je natuurlijke sensualiteit en intimiteit gaan jezelf dan in de weg staan om voluit te kunnen vrouw zijn. De psychische remmers die je misschien hebt opgelopen waardoor je een muur om jezelf hebt gebouwd, beschouw ik als een liefdevolle poging van je eigen systeem om je te beschermen tegen de illusie van onkwetsbaarheid.

 

 

Voor de sessie:

We starten met een welkomstbabbel om elkaar te leren kennen.  Elkaar leren kennen wil zeggen dat ik als gever leer wie jij bent en wat uw verwachtingen/verlangens zijn van deze sessie.  Jij leert mij kennen en als je er behoefte aan hebt, vertel ik iets over het proces van de massage.

 

Tijdens de sessie:

Ik ben iemand die heel veel bezig is met non-verbale communicatie en lees heel vaak feilloos lichaamstaal. Ik probeer je dan ook zo goed mogelijk (aan) te ‘voelen’. We spreken dan ook af dat je indien er je iets belemmert of je grenzen worden bereikt,  je die ook verbaal aangeeft.

Maar wees vooral welkom in het ‘hier en nu’.

 

Na de sessie:

Is er de mogelijkheid met een drankje om te delen wat je hebt ervaren. Ik sta vaak perplex wat mensen mij delen na zo’n sessie. Elke sessie doet bij velen verschillende routes opengaan.

Wil jij dit ook?

 

 

 

Het is dan ook mijn missie ongeacht of je nu wil genieten/stralen/jezelf een cadeau schenken of jezelf helen om jou te laten proeven en ervaren wat het tantrische pad voor jou in petto heeft.

Omarm jezelf en gun je dit cadeau!

bottom of page