top of page

Lieve mens,

Elke mens wil geholpen worden. Daarom probeer ik ook een planning te hanteren die ook voor mij de nodige tijd en ruimte geeft om er ten volle voor u te zijn.

 

Een sessie annuleren?

Mocht een eerder vastgelegde afspraak voor u toch niet lukken dan kan u deze kosteloos annuleren tot 24 uur voor de aanvang van de sessie. Dit kan zowel telefonisch als per email.

Ik voel me wel genoodzaakt om de sessie aan te rekenen indien u laattijdig (minder dan 24u voor de aanvang van de geplande sessie) de afspraak annuleert. Hierbij zal een factuur per email worden verstuurd. 

 

In geval van overmacht (ziekte, overlijden, ongeval) kan mits het voorleggen van de juiste attesten de sessie toch kosteloos worden geannuleerd. Hiervoor vraag ik u om dit telefonisch te melden alsook de nodige bewijzen per mail door te sturen. 

 

Langdurig traject stopzetten?

Indien u overweegt om een gevolgd traject te onderbreken of stop te zetten, heb ik daarvoor alle begrip. Wel vraag ik dan om dit telefonisch te doen of mij een email te versturen met de vraag om mij eens te contacteren. Daar ik het welbevinden van mijn warme medemensen voorop stel, hoor ik dan ook graag de reden.

 

Lieve mens,

Ik dank je voor je begrip!

bottom of page